Trogirski portal - Dnevno svježe vijesti

INFO

Ponedjeljak, 22 Rujan 2014 09:54

Žalba iz Trogira putovala 11 godina

Napisao 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Obična žalba nezadovoljne stranke putovala je od Općinskog suda u Trogiru do Županijskog suda u Splitu gotovo punih 11 godina. Bizaran imovinski spor oko hrpe kamenja koje treba ili ne treba ukloniti s jednog puta na privatnoj parceli u Vinišću, pretvorio se u pravu pravosudnu trakavicu.

Naime, trojica susjeda sporila su se oko hrpe kamenja koju je jedan od njih navodno bacio na zemlju druge dvojice. Tužba protiv “nesavjesnog” susjeda podnesena je 1995. godine, a 4. kolovoza 1998. godine donesena je nepravomoćna, a onda u lipnju 2000. godine i pravomoćna presuda Županijskog suda u Splitu. Potom je u veljači 2003. godine doneseno rješenje o ovrsi kojim je naloženo stranci koja je izgubila spor da u roku od osam dana ukloni nabacani materijal i kamenje sa sporne parcele i da uspostavi prijašnje stanje na putu koji mora biti širok 1 metar. Ako to stranka ne napravi u predviđenom roku, “opalit” će ga se po džepu s 300 kuna dnevno za svaki dan prekoračenja roka. I tu započinje trakavica.

Naime, nezadovoljna stranka koja je izgubila spor Općinskom sudu u Trogiru podnijela je žalbu na rješenje o ovrsi 3. ožujka 2003. godine, a ta je žalba stigla na Županijski sud u Splitu tek 28. siječnja ove godine. Činjenicu da je toliko vremena prošlo dok je pismeno stiglo sa suda udaljenog 30-ak kilometara od Splita konstatirala je u svom rješenju Arijana Bolanča, sutkinja Županijskog suda u Splitu, koja je u samo tri mjeseca od zaprimanja žalbe riješila predmet tako što je ukinula rješenje trogirskog suda i sve vratila na ponovno odlučivanje.

- Uvodno je potrebno istaknuti nedopustivost ponašanja suda prvog stupnja u odnosu na dostavu žalbe koju je sud prvog stupnja zaprimio 3. ožujka 2003. godine, a koja je dostavljena ovom sudu tek 28. siječnja 2014. godine, nakon skoro 11 godina - stoji u rješenju koje potpisuje sutkinja Bolanča.

Novinari Slobodne Dalmacije stupili su u kontakt s osobom koja je podnijela žalbu, no 60-godišnjak iz Solina nije želio ništa javno govoriti o slučaju ističući kako ne želi prejudicirati odluku u novom postupku te dodajući da ima potpuno povjerenje u novog predsjednika Općinskog suda u Trogiru Denisa Dučića koji je već dao predmet u rad drugoj sutkinji.

Upitali su i trogirski sud što se događalo sa žalbom svih ovih godina i zašto je toliko trebalo da dođe do Splita.

- Povodom vašeg pitanja što se događalo sa žalbom ovršenika podnesenom 3. ožujka 2003. godine i zašto je ona dostavljena Županijskom sudu u Splitu tek u siječnju 2014. godine, treba navesti kako je žalba ovršenika izjavljena protiv rješenja Općinskog suda u Trogiru od 7. veljače 2003., a kojim rješenjem je ovršeniku određen naknadni rok za ispunjenje obveze utvrđene pravomoćnom presudom Općinskog suda u Trogiru od 4. kolovoza 1998. uz izricanje sudskih penala ako ne ispuni svoju obvezu ni u naknadnom roku. Sukladno odredbama Ovršnog zakona, spis je, po održanom ročištu radi provjere žalbenih navoda od 7. travnja 2003. godine, upućen na postupanje Županijskom sudu u Splitu povodom navedene žalbe. 2. veljače 2004. godine spis je vraćen Općinskom sudu u Trogiru uz uputu da je potrebno obaviti izvide s obzirom na žalbene navode ovršenika te potom ponovno spis dostaviti Županijskom sudu u Splitu kako bi se moglo odlučiti povodom izjavljene žalbe - stoji u pismenom odgovoru trogirskog suda koje potpisuje glasnogovornica Irma Vladović.

Navodi se dalje da je “Općinski sud u Trogiru od zaprimanja dopisa višeg suda pa do ponovnog otpremanja žalbe u kontinuitetu poduzimao radnje u svrhu udovoljenja nalogu Županijskoga suda u Splitu radi čega je održano više ročišta, izvedeno vještačenje, a u dva navrata su i održani očevidi na licu mjesta”. Koliko je mukotrpan bio taj posao trogirskih sudaca, govori podatak da im je, po njihovu odgovoru, trebalo gotovo 10 godina za “udovoljenje nalogu Županijskog suda”.

- Dopisom od 16. siječnja 2014. godine spis je dostavljen na odluku Županijskom sudu u Splitu koji je rješenjem 14. travnja 2014. ukinuo rješenje suda u Trogiru i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Po ovom predmetu radnje je poduzimalo više sudaca koji su za isti bili zaduživani rješenjima o rasporedu poslova te su radnje poduzimali sukladno objektivnim mogućnostima. Pregledom spisa i prema podacima sudske uprave nije evidentirano vođenje ni jednog postupka radi stegovne odgovornosti pojedinog suca, niti je stegovni postupak pokrenut - zaključuje glasnogovornica Vladović.

Izvor: Slobodna Dalmacija

Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 22 Rujan 2014 12:00
HomeŽUPANIJAPrikazujem sadržaj po oznakama: more Top of Page
Izbor izgleda portala

Izaberite boju portala